«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ, ΑΝΑΧΩΜΑ Ε.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Τρίτη, 03 Απρίλιος 2018 07:06
επιστροφή στην κορυφή