«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2018 10:55
επιστροφή στην κορυφή