ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ( 54.619,50 €) πλέον ΦΠΑ.

Πέμπτη, 05 Ιούλιος 2018 07:37
επιστροφή στην κορυφή