«Προμήθεια υλικών καθαριότητας» συνολικού προϋπολογισμού ( 17.335,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 11:47
επιστροφή στην κορυφή