01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.688,60 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 328 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Εκτύπωση E-mail

 Η ΔΕΥΑΛ ζητά οικονομικές προσφορές προμήθειας εντύπων  για την κάλυψη των λειτουργικών  αναγκών  της.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά έως την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 11:00 π.μ.  Για την συμμετοχή στόν διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η παραλαβή δείγματος για κάθε είδος.

Ο τρόπος υποβολής προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή κλειστού φακέλου  στην διεύθυνση:Τέρμα Τυχερού  Τ.Κ 41222 Λάρισα.Ο Φάκελος θα κατατεθεί  και θα πρωτοκολληθεί  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΛ στο 1ο όροφο.Με την κατάθεση Οικονομικής Προσφοράς  απαιτείται η προσκόμμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, και το Φύλλο Συμμόρφωσης.

Παρακάτω επισυνάπτουμε  τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού ,τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να τα στείλουν στην ΔΕΥΑΛ  με τον τρόπο που αναφέρουμε παραπάνω.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO