01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας αποφάσισε με την αριθμό 111/πρακτ.6 της 13-3-2019 απόφαση του Δ.Σ. να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, των υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν την σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που τίθενται παρακάτω, να υποβάλλουν σχετική Προσφορά.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να κατατεθούν από τη Δευτέρα _20/05/2019 έως και την Παρασκευή 24/5/2019 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ (1ος όροφος) είτε με φυσική παρουσία είτε με αποστολή του σχετικού φακέλου, στη διεύθυνση Τέρμα Τυχερού, στη Λάρισα.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης Προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO