01

Τηλέφωνο
Βλαβών

2410 687 210
2410 687 220

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210
2410 687 220

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εκτύπωση E-mail

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΠΡ/11/23-2-2021

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

με τη διαδικασία της Συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη Τιμή για την Προμήθεια Υλικών/Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στη ΔΕΥΑΛ με τους εξής τρόπους:

1. Ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο https://deyal.synology.me:4001/sharing/UJX2oA3QI

2. Ταχυδρομικά (σε σφραγισμένο φάκελο) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ - Τέρμα Τυχερού – Λάρισα, Τ.Κ. 41222 (2ος όροφος - Γραφείο Προμηθειών)

3. Ιδιοχείρως (σε σφραγισμένο φάκελο) στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ  (2ος όροφος - Γραφείο Προμηθειών Τηλ.: 2410-687217, 2410-687197)

Οι Οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ως άνω, μέχρι τις  26/02/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. Η δημόσια αποσφράγιση των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου Προμηθευτή θα γίνει στις 26/02/2021 και ώρα 12:15 π.μ.

Ανάλυση της Προμήθειας (Περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, των ζητούμενων ποσοτήτων, Τεχνικών & λοιπών απαιτήσεων), περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

Δημοσίευση Προκήρυξης: Ιστοσελίδα ΔΕΥΑ Λάρισας (www.deyal.gr)

 


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO