Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Φορείς και οργανισμοί στην Ελλάδα

Δήμος Λάρισας

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)

Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Εταιρία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ.

Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Εργαστήριο Υδρομετρητών)

 

Διεθνείς Φορείς και Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος

European Water Association

Drinking Water Inspectorate

U.S. Environmental Protection Agency

WHO- Drinking Water Quality

UNESCO Water Portal

Eco-Portal - The Environmental Sustainability Info Source

Water Conserve: Water Conservation Portal

GWRC - Global Water Research Coalition

WERF - Water Environment Research Foundation

IAHR - International Association of Hydraulics Engineering and Research

WEF - Water Environment Federation

Υδροοικονομία (Hydromedia)

Δίκτυο Weston