01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Επεξεργασία Λυμάτων

Στόχος της ΔΕΥΑΛ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων όλων των οικισμών της αρμοδιότητας της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κοινοτική και εθνική νομοθεσία που περιλαμβάνει κύρια την οδηγία 91/271/ΕΟΚ σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την εναρμόνισή της στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997 και αφορά τους οικισμούς άνω των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων.

Επιπλέον η ΔΕΥΑΛ στοχεύει στην επεξεργασία των λυμάτων και των μικρότερων οικισμών με αποκεντρωμένα μη συμβατικά συστήματα επεξεργασίας.

Η λειτουργία και συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) θα γίνεται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο και κεντρική παρακολούθηση με συστήματα τηλεμετρίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτό ήδη λειτουργούν:

 • Η ΕΕΛ Λάρισας που εξυπηρετεί την Λάρισα και την Τερψιθέα
 • Η ΕΕΛ Γιάννουλης που με την επέκταση της που έχει ήδη δημοπρατηθεί θα καλύπτει και την Φαλάνη

Επίσης:

 • Η ΕΕΛ Μάνδρας, που εξυπηρετεί τους οικισμούς Μάνδρας και Κουτσόχερου βρίσκεται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και
 • Η ΕΕΛ Κοιλάδας, που είναι σε φάση κατασκευής

 

ΕΕΛ Λάρισας

Η πρώτη φάση του έργου, δυναμικότητας 115.000 ι.κ., ολοκληρώθηκε το 1989 οπότε άρχισε η λειτουργία του. Η δεύτερη φάση του έργου δυναμικότητας 210.000 ι.κ. ολοκληρώθηκε το 2007.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με νιτροποίηση, μερική απονιτροποίηση και σταθεροποίηση ιλύος. Συγκεκριμένα η ΕΕΛ περιλαμβάνει τα εξής:

 • προεπεξεργασία βοθρολυμάτων & περιεχομένου αποφρακτικών βυτιοφόρων
 • έργα εισόδου – προεπεξεργασία: αντλιοστάσιο ανύψωσης, εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή
 • πρωτοβάθμια καθίζηση
 • βιολογική επεξεργασία με βιοεπιλογέα, αναερόβια ζώνη, ανοξική ζώνη, ζώνη αερισμού
 • ανακυκλοφορία μικτού υγρού και ιλύος, δευτεροβάθμια Καθίζηση, απολύμανση
 • επεξεργασία ιλύος: πάχυνση με βαρύτητα, μηχανική πάχυνση, ομογενοποίηση, αναερόβια χώνευση με παραγωγή βιοαερίου, μηχανική αφυδάτωση με φυγοκεντρητές

Διάθεση ιλύος στην γεωργία
Όλη η παραγόμενη ιλύς διατίθεται στην γεωργία σαν λίπασμα και εδαφοβελτιωτικό.

ΕΕΛ Γιάννουλης

Η ΕΕΛ δυναμικότητας 10.000 ι.κ. ολοκληρώθηκε το 1996. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και περιλαμβάνει:

 • προεπεξεργασία (εσχάρωση, αμμοσυλλογή, λιποσυλλογή)
 • βιολογική επεξεργασία (αποφωσφόρωση, ανοξική ζώνη, ζώνη αερισμού)
 • τελική καθίζηση, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας - απαγωγής ιλύος
 • απολύμανση, πάχυνση ιλύος, αφυδάτωση

ΕΕΛ Μάνδρας

Η ΕΕΛ δυναμικότητας 1.000 ι.κ. ολοκληρώθηκε το 2019.

Ως μέθοδος επεξεργασίας έχει επιλεγεί αυτή της προσκολλημένης βιομάζας με βιορότορες ακολουθούμενη από τριτοβάθμια επεξεργασία με μονάδα μεμβρανών υπερδιήθησης, απολύμανση και απόσμηση. Τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν δίκτυο διανομής για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την άρδευση κατάλληλων δένδρων που έχουν φυτευτεί σε παρακείμενη έκταση.

 

ΕΕΛ Κοιλάδας

Η ΕΕΛ δυναμικότητας 800 ι.κ. βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

Ως μέθοδος επεξεργασίας έχει επιλεγεί αυτή των τεχνητών υγροβιότοπων οριζόντιας επιφανειακής και υποεπιφανειακής ροής ακολουθούμενη από τριτοβάθμια επεξεργασία με φίλτρανση, απολύμανση και απόσμηση. Τα έργα διάθεσης περιλαμβάνουν δίκτυο διανομής για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την άρδευση κατάλληλων δένδρων που έχουν φυτευτεί σε παρακείμενη έκταση.

 

 

Ιστορικό

Η ΔΕΥΑΛ από τις αρχές της δεκαετίας του '80 ανέλαβε να εκτελέσει το μεγάλο έργο της αποχέτευσης της Λάρισας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Το έργο αυτό εντάχθηκε στην πρώτη φάση των έργων αποχέτευσης, με στόχο την άμεση κατασκευή του για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή της περαιτέρω επιβάρυνσης του Πηνειού από τα λύματα.

Η αρχική επιλογή της θέσης του έργου έγινε από τη δεκαετία του ' 50, με βάση τις συμβουλές εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Στην επιλογή αυτή στηρίχθηκε και όλη η σύλληψη του αποχετευτικού δικτύου της πόλης.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρισας κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση του έργου ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό στην Κοινοπραξία ΕΤΕΘ Α.Ε. – DEGREMONT SA το 1986 και ολοκληρώθηκε το 1989. Το έργο αυτό, δυναμικότητας 115.000 ισοδύναμων κατοίκων, είχε σαν στόχο τη εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης μέχρι το 2005. Η δεύτερη φάση του έργου για την αναβάθμιση και επέκτασης της Ε.Ε.Λ. ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, στην Κοινοπραξία ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2007. Η Ε.Ε.Λ. μετά την επέκταση και αναβάθμιση έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 210.000 ισοδύναμων κατοίκων.

δευαλ βιολογικός καθαρισμος
δευαλ βιολογικός καθαρισμος
δευαλ βιολογικός καθαρισμος
δευαλ βιολογικός καθαρισμος
δευαλ βιολογικός καθαρισμος
Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
[email protected]
[email protected]

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO