01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού

ΔΕΥΑΛ

Σύγχρονη , με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της, μετά την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Θ., σύγχρονη, με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η ΔΕΥΑΛ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα. Το 1981, με το Π.Δ. 374/10-4-1981, περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή και έκτοτε διέπεται ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της, που είναι: η παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων (Βιολογικός Καθαρισμός), στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑ Λάρισας διευρύνθηκαν σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 με τις διατάξεις του Π.Δ. 374/1981 (ΦΕΚ Α 103/1981) για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), όπως ισχύσαν μετά την τροποποίηση του με τις υπ’ αριθμ. 19582/2005 και 12635/2005 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β’ 44/2005, ΦΕΚ Β’ 1236/2005) και την υπ΄αριθμ. 56/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων "περί Συγχώνευσης των Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λαρισαίων σε μία, σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 και 109 του Ν. 3852/10 και λοιπές ρυθμίσεις"  (ΦΕΚ 837 Β/12-5-2011).  Σκοποί της επιχείρησης  είναι: α) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, ως και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και απο­βλήτων της περιοχής αρμοδιότητας της. β) Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. γ) Η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και των δραστηριοτήτων του Δήμου» Λαρισαίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δευαλ κτιριο

Η ΔΕΥΑΛ από το 1981, έχει επιτελέσει ένα πολλαπλό έργο υποδομής, που επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής

Η ΔΕΥΑΛ σε αριθμούς

Υδροδοτεί το Δήμο Λαρισαίων, τις Κοινότητες (πρώην Δημοτικές Κοινότητες) του Δήμου Λαρισαίων (Γιάννουλης και Φαλάνης και οικισμού Δασοχωρίου), Τερψιθέας, τους οικισμούς Κουλουρίου και Αμφιθέας, τις Κοινότητες (πρώην τοπικές κοινότητες) του δήμου Λαρισαίων (Κοιλάδα, Μάνδρα, Ελευθεραί, Ραχούλα (και οικισμός Κάστρου), Λουτρό (και οικισμός Αργυρόμυλων), Αμυγδαλέα, Κουτσόχερο), μέρος του δήμου Κιλελέρ (Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, και τις Τοπικές Κοινότητες Ν.Καρυών, Κραννώνα, Κάμπου, Αγ. Αναργύρων, Μεσσοράχης, Μελισσοχωρίου και Ομορφοχωρίου), τέλος υδροδοτεί τμήμα του Δήμου Τεμπών (Τοπική Κοινότητα Γυρτώνης)

0
μ.μ.

Μήκος Δικτύου ύδρευσης

0
μ.μ.

Μήκος Δικτύου αποχέτευσης Ακαθάρτων

0

Αρδευτικές Γεωτρήσεις

0
μ.μ.

Μήκος Δικτύου αποχέτευσης Ομβρίων

0

Υδρευτικές Γεωτρήσεις

0
μ3

Ετήσια παραγωγή νερού

Ο Βιολογικός Καθαρισμός έχει δυναμικότητα επεξεργασίας μετά την αναβάθμιση και επέκταση του  40.000 κυβικά, με την δυνατότητα εξυπηρέτησης 210.000 κατοίκων

Υπηρεσίες / Επενδύσεις / Έργα

Όλες οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ είναι συγκεντρωμένες στις εγκαταστάσεις της στο Υδραγωγείο για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους και συγχρόνως για την αποκέντρωση της πόλης. Στο χώρο του Υδραγωγείου υπάρχουν ο Υδατόπυργος, τα παλιά Διυλιστήρια, οι Δεξαμενές νερού , το Αντλιοστάσιο, το κτήριο των Εργαστηρίων (Χημείο-Μικροβιολογικό), το κτήριο Διοίκησης και ο περιβάλλον χώρος. Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ περιλαμβάνονται επίσης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Λάρισας, Γιάννουλης και Μάνδρας, οι εκτάσεις των γεωτρήσεων ύδρευσης και άρδευσης, των βασικών δεξαμενών νερού στα Πλατανούλια, στο Μεζούρλο και στην Αγία Παρασκευή, το κτήριο του Πλαταμώνα.

0ι επενδύσεις της ΔΕΥΑΛ, σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, από το 1983 έως σήμερα ξεπερνούν σε σημερινές τιμές τα 500.000.000€

Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το 1983 μέχρι 1992 με δανεισμό ( ΕΤΕπ - Τ.Π. & Δανείων), καθώς και πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από το 1993 έως σήμερα από το 1ο και 2ο Ταμείο Συνοχής, ίδιους πόρους και το πρόγραμμα «Φιλόδημος»

Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO