01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2016 (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)»

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ)

που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού)
Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2016
(ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ)»


με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 159.998,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 198.397,52 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης
• Για τα υγρά καύσιμα, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου του Νομού Λάρισας ή από τα ανάλογα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Για τα λιπαντικά διαφόρων τύπων, τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και της ποσότητας τους
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι την 29 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (http://www.deyal.gr) και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO