01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410 687 210 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410 687 220 (24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148
2410 687 179

 
01

Τηλέφωνο Βλαβών

2410687210(εργάσιμες ημέρες & ώρες)
2410687220(24ωρη εξυπηρέτηση)

 
02

Κοινωνικό Τιμολόγιο

2410 687 148

Ενημέρωση

Γενικές Ανακοινώσεις, Ενημέρωση Προμηθειών, Ημερίδες & Εκδηλώσεις, Κοινωνικές Δράσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)

Εκτύπωση E-mail

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού)
Προκηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017
(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)»
με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 171.360,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 212.486,40 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης, την ημέρα παράδοσής των, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου του Νομού Λάρισας ή από τα ανάλογα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τους κωδικούς 25.02.0000, 25.04.0000 του προϋπολογισμού 2017 και 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας και σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των δημοπρατούμενων ποσοτήτων .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή τουλάχιστον 3.427,20 € για το σύνολο της προμήθειας.


Copyright © 2020 ΔΕΥΑΛ | Δημιουργία Ιστοσελίδας ITBIZ DIGITAL AGENCY

Πατήστε enter για να ξεκινήσει η αναζήτηση

ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Fax: +30 2410 687 144
info@deyal.gr
oikonomika@deyal.gr

Ωράριο Λειτουργίας Ταμείου

Δευ - Παρ
07:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Σάββατο
Κλειστά
Κυριακή
Κλειστά

CEO